Jak to bude s kroužky během nouzového stavu?

Alternative Text
Jiří Sumbal
1. 10. 2020

Reagujeme na poslední vývoj situace ohledně čínského viru. Určitě chceme i pro letošní rok zachovat všechny kroužky.

Kroužky pro ZŠ jsme omezili početně, abychom lépe splňovali požadavky na omezený počet osob na vnitřních akcích.

Kroužek Lego (Robotika ZŠ) nezačne už na začátku října, ale přesunuli jsme začátek na listopad – zatím uvažujeme o pondělí 2. 11.

U kroužku Arduino (Robotika ZŠ) zkusíme dodržet původní termín středa 7. 10., ale spojíme se online. Uvidíme – oslovíme účastníky a zjistíme, zda bude o tuto formu zájem. Pokud se to osvědčí, setkávali bychom se po dobu uzavření školy s využitím online nástrojů a po otevření školy bychom přešli na normální formu setkávání se tváří v tvář (rouška v roušku).

V případě kroužku Mechatronika pro SŠ posuneme zahájení o týden, tj. na 14. 11. a také bychom se prozatím sešli online.

Všichni přihlášení účastníci kroužků budou o změnách informováni také e-mailem.